Guestbook

방명록 댓글 입력 폼

 1. chung cư the k park 2017/07/08 08:45

  The K Park Bán chung cư The K Park Mua The K Park Văn Phú Phân phối The K Park Hà Đông

  perm. |  mod/del. |  reply.
 2. 김민태 2017/07/07 15:20

  토토사이트
  사다리 사이트
  사설 토토
  사설 토토 사이트
  토토 사이트
  토토 사이트 추천
  사이트 추천
  스포츠 토토
  카지노사이트
  바카라사이트
  <div style="display:none">
  <a href="https://bb2323.com">토토추천</a>
  <a href="https://yoyo55.com">사설토토</a>
  </div>

  perm. |  mod/del. |  reply.
 3. chung cu eurowindow river park sex 2017/07/03 20:55

  eurowindow river park chung cư eurowindow river park

  perm. |  mod/del. |  reply.
 4. 카지노게임 2017/06/30 03:41

  Thanks for finally writing about >즐기는 것 <Liked it!

  perm. |  mod/del. |  reply.
 5. social sex in chung cu eurowindow river park 2017/06/27 19:32

  eurowindow river park chung cư eurowindow river
  park

  perm. |  mod/del. |  reply.
 6. the k park hà đông 2017/06/26 04:56

  The K Park Bán chung cư The K Park Mua The K Park Văn Phú Phân phối The K Park Hà Đông

  perm. |  mod/del. |  reply.
 7. 주기현 2013/03/06 04:20

  안녕하세요~
  폰건이라는 어플을 받고서 여기에 방명록을 남기네요ㅎ.
  도움말을 봐도 잘모르겠어서 사용법좀 여쭤보려고왔습니다.
  상세히좀 알려주세요ㅠㅠ
  rlgus1116@naver.com 여기로 설명좀 부탁드릴게요ㅠㅋ

  perm. |  mod/del. |  reply.
 8. 윤종일 2009/08/24 13:50

  반이나요?? ㅎㅎ ^^;;

  도돌이표 다 포함해서 전체 분량의 반을 벌써 소화 하셨다는 말씀?? ^^;;

  저 열심히 좀 해야겠네요 너무 느긋하게 연습했는데 지금까지..ㅋㅋ

  저도 어느정도 진도 빼고 녹음해서 보내보도록 하지요 ㅎㅎ ^^;;

  perm. |  mod/del. |  reply.
 9. crimsonbynw 2009/08/13 22:30

  기타연습은 잘되가시나요?? ㅋㅋ

  저는 난관에 봉착해서 아직도 진도가 쉽사리 나가질 못하고 있네요 ㅋㅋ

  형은 일하면서 연습도 하려니 더 힘드시겠네요 ㅎㅎ

  그래도 강행입니다!! 처음 조건이 '한수인의 밤까지 되든 안되든!!' 이었으니

  최선을 다해보는겁니다!!

  긴팔 입기 전까지는 어느정도 진도를 뺄 수 있기를 기대하면서~~

  그럼 더운 날씨 건강에 유의 하세요~~ㅎㅎ ^^

  perm. |  mod/del. |  reply.
  • 행운이야 2009/08/17 15:45

   흠...지금 대략 반정도까지 됐으려나 ㅋ
   좀더 있다가 함 녹음해서 보내보마.
   열심히좀 해야지 너무 대충한듯 ㅋㅋ

 10. crimsonbynw 2009/07/23 10:30

  메일 확인이요 ㅋㅋ ^^

  perm. |  mod/del. |  reply.